Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Alcumena

O czasopiśmie

„Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne” to polski recenzowany kwartalnik naukowy wydawany online utworzony w 2020 r. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego łamy otwarte są dla przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Dyscyplinami wiodącymi są jednak nauki humanistyczne i społeczne. Misją czasopisma jest pomoc młodym naukowcom w rozwoju.

Czasopismo swoją nazwą nawiązuje do łacińskiego wariantu imienia Alkmena (Ἀλκμήνη). W mitologii greckiej była to córka Elektryona, króla Myken i żona króla Teb, Amfitriona. Alkmena była matką herosa Heraklesa.

Wydawcą czasopisma jest Fundacja PSC. 14.12.2020 r. pismo zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w zgodzie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914). 19.04.2021 r. czasopismo zostało zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem: ISSN 2719-9851.

W roku 2021 „Alcumena” była częścią projektu „Per aspera ad astra – pierwsze kroki w świat nauki” realizowanego przez Fundację PSC i współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Celem projektu było stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnego komunikowania się młodych naukowców z całej Polski, a także udzielenie im wsparcia w zakresie ich debiutu na konferencji naukowej oraz w przygotowaniu artykułu do recenzowanego czasopisma.

Kwartalnik „Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne” jest czasopismem typu open access, co oznacza, że cała jego zawartość jest swobodnie dostępna bez opłat dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać, linkować do pełnych tekstów artykułów lub wykorzystywać je do innych celów zgodnych z prawem, bez pytania o zgodę wydawcy lub autora, pod warunkiem, że podadzą źródło.

Wszystkie artykuły publikowane na łamach czasopisma znajdują się w otwartym dostępie na licencji „Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)”.

Pismo indeksowane jest w następujących bazach i wykazach czasopism naukowych:

ERIH PLUS – zobacz 

Index Copernicus, ICI Journals Master List – zobacz

Biblioteka Nauki – zobacz

Czytaj więcej

Aktualny numer

Nr 4(16)Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne – Alcumena. Interdisciplinary Journal

Published December 1, 2023

Artykuły