Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 4(4) (2020): Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne – Alcumena. Interdisciplinary Journal

Dyplomacja publiczna jako narzędzie kreowania wizerunku państwa za granicą na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Przesłane
kwietnia 2, 2021
Opublikowane
2020-12-01

Abstrakt

The image of the state currently affects many levels of its functioning, therefore it is very important for states. The growing importance of soft power in the modern world has resulted in the emergence of new types of diplomacy. One of the tools used to create the desired image is public diplomacy. This article presents the activities undertaken by the United States as part of broadly understood public diplomacy.