Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(2) (2020): Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne – Alcumena. Interdisciplinary Journal

Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec konfliktu chińsko-tybetańskiego

Przesłane
marca 31, 2021
Opublikowane
2020-12-01

Abstrakt

The United Nations aims to maintain peace and international safety, growth of international relations and advocates for respecting human rights. In relationship of the above, it takes actions against Sino-Tibetan conflict. In the article, an effort was taken to to present the actions of The United Nations, ad-vocating for the end of the Sino-Tibetan conflict. The article is labeled as theoretical.Realization of the agreed goal needed the use of the typical social sciences method, literature analysis. Mentioned above analysis of the literature, helped to point to the role and actions of The United Nations in face of the Sino-Tibetan crisis. The article analysed modern image of Sino-Tibetan conflict, as well as actions of The United Nations and their efforts to end the mentioned crisis.