Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(9) (2022): Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne – Alcumena. Interdisciplinary Journal

Anna Wojciuk, Hanna Scheiber (red.), Stosunki Międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. Tom 2: Współczesne oblicza dziedziny - po 1989 roku (International Relations. The Anthology of Written Sources. Volume 2: The Modern Discipline After 1989), Wydawn

Przesłane
maja 29, 2022
Opublikowane
2022-05-21

Abstrakt

Anna Wojciuk, Hanna Scheiber (red.), Stosunki Międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. Tom 2: Współczesne oblicza dziedziny - po 1989 roku (International Relations. The Anthology of Written Sources. Volume 2: The Modern Discipline After 1989), Wydawnictwa UW, Warszawa 2022, ss. 722.